Beeldmerk met woordmerk Addo Architects

Verbouwing ’s Hertogenbosch

Vrijstaande woning | Elegante aanbouw kapitale stadswoning 1880

Persoonlijk, verrassend, uniek, klassiek, elegant, romantisch, veel glas en absoluut spraakmakend.

Een korte samenvatting van de wensen van de klant voor het vergroten van de keuken. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp dat zich moeilijk laat omschrijven en misschien juist daarom een weerspiegeling van de identiteit van de opdrachtgever is.

De bestaande woning heeft in de loop der jaren een aantal verbouwingen ondergaan. Deze verbouwingen hebben geresulteerd in een achtergevel waarbij de architectonische samenhang verloren is gegaan.

De uitdaging bij dit ontwerp was om dit weer meer in lijn met elkaar te brengen. Dit heeft geresulteerd in twee aanbouwen die met een luifel met klassieke dakrand aan elkaar verbonden worden en zo een samenhangend geheel vormen.

Duidelijk zichtbaar tussen deze twee aanbouwen is de deur naar de centrale gang in de woning met zichtlijn op de as van de tuin die in dit ontwerp behouden bleef.

  • Locatie

    Den Bosch

  • Samenwerking

    Mathes Aachen